Onthaasten Puur!

Algemene Voorwaarden Laplandtime


Boeking
De overeenkomst tot boeking komt tot stand op het moment dat de klant de aanbetaling van 30% van het factuurbedrag heeft overgemaakt op de bankrekening van Laplandtime. De resterende 70% dient uiterlijk 14 dagen voor aankomst op de bankrekening van Laplandtime te zijn bijgeschreven. Laplandtime is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als het restbedrag niet uiterlijk 7 dagen voor aankomst is bijgeschreven zonder betaling van schadevergoeding. De door de klant gedane aanbetaling wordt in dat geval gezien als schadevergoeding en wordt niet gerestitueerd.
Annuleren
Bij annulering door de klant meer dan 40 dagen voor aankomst, hoeft de klant het restbedrag niet te betalen. De aanbetaling wordt gezien als schadevergoeding en wordt niet terugbetaald. Bij een annulering door de klant minder dan 40 dagen voor aankomst, is de klant naast het bedrag van de reeds overgemaakte aanbetaling, het restbedrag verschuldigd.
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Laplandtime is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen van de klant. Voor onze activiteiten geldt dat de klant in goede fysieke gesteldheid is en dat er geen lichamelijke of geestelijke aandoeningen zijn, die de uitvoering van de gekozen activiteit kunnen belemmeren of onmogelijk maken. Laplandtime is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
De klant is verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering avontuurlijke activiteiten en een ziektekostenverzekering met buitenlanddekking. De activiteiten en het verblijf bij Laplandtime gebeuren op eigen risico van de klant. Laplandtime is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of de gevolgen daarvan, en/of materiële schade.
De verzekering van de sneeuwscooters geschiedt door Laplandtime. Bij een eventuele schade is de klant aansprakelijk voor het eigen risico ten bedrage van € 800,-- per gebeurtenis.
Laplandtime zorgt voor schoonmaak van de accommodaties voor aankomst. De klant is verantwoordelijk voor het netjes houden en gebruiken van de accommodatie, de kamer en de ter beschikking gestelde uitrusting (o.a. sneeuwscooter, sneeuwscooterkleding, vishengels etc.) op de wijze zoals “een goed huisvader betaamt”. Eventuele schade dient aan Laplandtime te worden gemeld. De klant is aansprakelijk voor eventuele schade.
Eisen sneeuwscooter rijden
Laplandtime heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Bij al onze activiteiten dienen de aanwijzingen stipt opgevolgd te worden. Bij scootertochten dienen de geprepareerde scooterpaden te worden gevolgd of de door de gids aangegeven routes. De deelnemers aan de sneeuwscootertochten mogen een eigen sneeuwscooter rijden als ze in het bezit zijn van het rijbewijs AM, A of B en minimaal 16 jaar of ouder zijn.
Overmacht
Kan een geboekte activiteit niet worden uitgevoerd als gevolg van ziekte aan de kant van Laplandtime, dient Laplandtime de klant onmiddellijk in kennis te stellen en dient de activiteit, indien mogelijk, naar een andere datum/tijd te worden verplaatst of vervangen door een andere activiteit. Indien dit niet mogelijk blijkt of als sprake is van een langer durende onderbreking als gevolg van ziekte, zal de activiteit worden geannuleerd en treden de verzekeringsvoorwaarden van Kammarkollegiet in werking, bij welke instantie Laplandtime is aangesloten.
Overmacht bij omstandigheden die buiten de macht van Laplandtime liggen, zoals o.a. brand, oorlog, staking, catastrofes, extreme weersomstandigheden, heeft Laplandtime het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding en/of terugbetaling van aanbetaling en/of restbedrag.
Omgang met je persoonsgegevens
We gebruiken de door de gasten verstrekte persoonsgegevens alleen voor de boeking. De gegevens worden niet verwerkt in een adressenbestand en worden niet beschikbaar gesteld aan derden.
We laten onze website, emailverkeer etc. lopen via een zgn. SSL certificaat (https). Dit houdt in, dat de door de gasten ingevulde en aan ons beschikbaar gestelde klantgegevens gecodeerd worden verstuurd en zodoende niet onderschept kunnen worden door derden.